שסתום לשקע נשלף

שסתום לשקע נשלף

180.00 ₪מחיר
שסתום חובק של הצינור הנשלף (עם משיכת הצינור והחזרה שלו יש להקפיד על שיחרור החבק למניעת שחיקתו)